Introvertheid als succesfactor

‘Durf met mij je voordeel te halen uit je introvertheid’

In deze huidige tijd krijg je pas wat je verdient, als je weet wie je bent, waar je voor staat en dat laat zien. Vooral dat laatste is waar vaak de crux ligt bij mensen die introvert zijn. Ik help je om je kwaliteiten te ontdekken en deze op authenthieke manier te presenteren aan de omgeving. Leer hoe je in 7 stappen een leven hebt waarin je jezelf kunt zijn.

 

Laat mij je helpen om van je introvertheid, je unieke,

onderscheidende en authentieke handelsmerk te maken!

 

Coachingsgebieden

Het is belangrijk dat jij zelfverzekerd kan laten zien wie jij bent, wat je wilt en wat je kan. Daarom coach ik jou op de 7 gebieden die jou gaan helpen om dit te bereiken.

Coaching op gedrag

Jouw gedrag en de achterliggende redenen daarvoor, kunnen je tegenhouden bij wat je graag wilt. (Her)ontdek je gedrag in een coachingstraject. 

Jouw leven, jouw verhaal

Een doel voor ogen hebben is mooi. Een doel behalen nog mooier. Daarom help ik jou graag je doelen te bereiken.

Zien en gezien worden

(Hoe) zien anderen jou? Dit is essentieel bij sociale contacten. Als je het moeilijk vindt, sociale contacten te leggen, help ik je graag.

Waarom? Daarom!

Waarom doe jij iets? Wat is zinvol voor jou? Jouw motivatie bepaalt je handelen. Weet je niet waarom je bepaalde dingen doet? Ik help je graag om je beweegredenen te onderzoeken en ontdekken.

Introverte professional

Als introvert in een extraverte maatschappij je professionaliteit laten zien is niet altijd makkelijk. Word je over het hoofd gezien of heb je het idee dat je kwaliteiten niet goed naar voren komen? Ik help jou je krachten te ontdekken zodat je die kunt inzetten in je werk.

Wat is introversie?

Introversie betekent puur dat je energie haalt uit je innerlijke wereld en gedachten. Je bouwt energie op als je alleen bent of in kleine groepjes van bekenden. Niet meer en niet minder. 

Welke mensen coach ik?

Ieder mens is uniek. Mijn hart ligt bij het begeleiden van introverte mensen die hulp willen om zich in een druk leven vol keuzes, te ontwikkelen tot het unieke mens dat hij van nature is.

 

De 7-verenmethode

De 7-verenmethode is een door mij ontwikkelde moderne en eigentijdse methodiek om burn-outs te voorkomen, veerkracht en balans terug te krijgen en om je op de juiste manier als mens met introverte eigenschappen positief te laten zien. De 7 stappen van de 7-verenmethode doorloop je in een bij jou passende volgorde. Hiernaast zie je een beknopte omschrijving van de 7 stappen.

Een uitgebreide omschrijving over de 7-verenmethode vind je onder Coaching.

1. Intakegesprek

We verkennen jouw vraag of vragen en de doelen die je wilt bereiken.

2. Analyse

Nadat jouw vragen en doelen duidelijk zijn en duidelijk is dat jij wilt dat ik jou ga coachen, kijk ik dieper naar waar jij tegenaan loopt. Op welk gebied is dat en welk coachprogramma is relevant voor jou.

3. Opstellen plan van aanpak en opdrachtbevestiging

In een plan van aanpak dat je kunt zien als een samenwerkingsovereenkomst, leg ik het coachingsprogramma, het doel, de stappen en de prijs vast.

4. Opstarten van het coachprogramma

We starten met het coachingsprogramma door data vast te leggen voor coachings- en contactmomenten en data waarop opdrachten moeten worden ingeleverd.

5. Uitvoering

Nu alles gepland is, gaan we concreet aan de slag met de activiteiten uit het coachingsprogramma.

6. Afsluiting

We ronden het coachingsprogramma af en bepalen of jij je doel hebt behaald. Ook bespreken we hoe jij je behaalde resultaten kunt behouden.

7. Evaluatie

28 dagen na het afsluiten van jouw coachingsprogramma, neem ik contact met je op. We evalueren samen hoe het met je gaat, wat je bij is gebleven en of je nog altijd in staat bent om de balans en veerkracht in je leven te behouden en om je te ontwikkelen.

Ben jij introvert? Een aantal weetjes

4 manieren van introversie

 • Social: introverte mensen hebben over het algemeen minder behoefte aan sociale contacten.
 • Thinking: introverte mensen overdenken hun acties goed.
 • Anxious: introverte mensen zijn in sociale situaties vaak gespannen.
 • Restrained: introverte mensen denken eerst na voordat ze wat doen.

5 vooroordelen introverten:

 • zijn verlegen
 • willen geen gezelschap
 • zijn wantrouwig
 • zijn geen goede leiders of sprekers
 • nemen geen risico’s
 • Introvert zijn in een overwegend extraverte maatschappij. Dat moet toch makkelijker kunnen.

Kwaliteiten introverten

 • goed kunnen luisteren
 • goede focus
 • groot observatievermogen
 • doelgericht
 • groot voorstellingsvermogen
 • onderzoekend
 • goed verbanden kunnen leggen
 • doordachte beslissingen
 • scenariodenker

Over mij

Mijn hart ligt bij het begeleiden van die mensen die zich in een druk leven vol keuzes, willen ontwikkelen tot het unieke mens dat hij van nature is.

Ik kijk naar jou en jouw situatie waarin jij je bevindt. Aan diepgraven doe ik niet, als dat niet nodig is. Ik werk vanuit het nu. Dat past bij mijn objectieve karakter. Doordat ik analytisch en empathisch ben, begrijp ik vaak waar iemands gedrag en gedachten vandaan komen. Ik ben ambivert. Dit betekent dat ik snap wat zowel introverte, als extraverte, mensen nodig hebben.

Jorkootch is er voor iedereen die gezien wil worden en die meer balans en veerkracht wil in zijn leven.

Heb je een vraag? Laat het mij weten