Wees de introverte held

Geboren worden, is als terecht komen in een film die al begonnen is. Je rol is duidelijk en anderen reageren op jou. Ze zijn nieuwsgierig hoe jij je gaat ontwikkelen in je rol.

Op het moment dat je dat beseft, schieten er allerlei vragen door je hoofd: ‘Wie ben ik?’, ‘Wie zijn die anderen hier En wat vinden zij van mij in mijn rol?’, ‘Wat verwachten zij van mij(n) rol?’ En is dit de rol die ik wil spelen?’, etc. Vooral als je als introverte held bent geboren!

Als hoofdpersoon van je eigen levensfilm heb je twee keuzes:

 • Je accepteert de huidige situatie en doet er niets mee, OF;
 • Je zegt ‘No way!’ dat ik akkoord blijf gaan met deze rol en dit script. Ik ga hier verandering in brengen!

Als elke hoofdpersoon in een film ga je voor optie 2.
Je wilt je huidige levensscript ‘herschrijven’.

             Ik help je de held & de regisseur van je eigen film te worden

&

      ‘Victory’ te halen als introverte held.

Coachingsgebieden

Het is belangrijk dat jij als hoofdpersoon zelfverzekerd kan laten zien wie jij bent, wat je wilt en wat je kan. Daarom coach ik jou op de gebieden die jou gaan helpen om dit te bereiken.

Welk effect heeft jouw karakter en gedrag op jouw rol in het leven

Het karakter dat je speelt, bepaalt je gedrag. Wat weer invloed heeft op jouw rol naar anderen toe. Alleen achterliggende redenen houden je blijkbaar tegen wat je wilt in je leven. (Her)ontdek je rol en karakter in het leven in een coachingstraject met mij.

Jouw leven, jouw verhaal

Een doel voor ogen hebben is mooi. Een doel behalen nog mooier. Daarom help ik jou graag je doelen te bereiken.

Zien en gezien worden

(Hoe) zien anderen jou? Dit is essentieel bij sociale contacten. Als je het moeilijk vindt, sociale contacten te leggen, help ik je graag.

Waarom? Daarom!

Waarom doe jij iets? Wat is zinvol voor jou? Jouw motivatie bepaalt je handelen. Weet je niet waarom je bepaalde dingen doet? Ik help je graag om je beweegredenen te onderzoeken en ontdekken.

Introverte professional

Als introvert in een extraverte maatschappij je professionaliteit laten zien is niet altijd makkelijk. Word je over het hoofd gezien of heb je het idee dat je kwaliteiten niet goed naar voren komen? Ik help jou je krachten te ontdekken zodat je die kunt inzetten in je werk.

Wat is introversie?

Introversie betekent puur dat je energie haalt uit je innerlijke wereld en gedachten. Je bouwt energie op als je alleen bent of in kleine groepjes van bekenden. Niet meer en niet minder. 

Welke mensen coach ik?

Ieder mens is uniek in zijn rol. Mijn hart ligt bij het begeleiden van introverte mensen die hulp willen bij het vinden van de hoofdrol in het extraverte script die de maatschappij hanteert. Ik vind het belangrijk dat jij je karakter invult volgens jouw eigen script, zorgt dat de ander de bijrol speelt en de regiseur bent van jouw leven.

 

De 7-verenmethode

De 7-verenmethode is een door mij ontwikkelde moderne en eigentijdse methodiek om burn-outs te voorkomen, veerkracht en balans terug te krijgen en om je op de juiste manier als mens met introverte eigenschappen positief te laten zien. De 7 stappen van de 7-verenmethode doorloop je in een bij jou passende volgorde. Hiernaast zie je een beknopte omschrijving van de 7 stappen.

Een uitgebreide omschrijving over de 7-verenmethode vind je onder Coaching.

1. Intakegesprek

We verkennen jouw vraag of vragen, welke rol je nu speelt, volgens welk script je nu leeft en wat je uiteindelijk wilt bereiken.

2. Analyse

Nadat jouw vragen, je rol, het script en jouw doelen duidelijk zijn en wat je wilt bereiken in het leven, gaan we iets dieper in waar je tegenaan loopt. Dit is de basis voor mijn coaching en de in te zetten coachingsmethodes. 

3. Opstellen het samenwerkingsovereenkomst en opdrachtbevestiging

Na de analyse en het bepalen van hoe ik je ga coachen, stel ik een samenwerkingsovereenkomst en opdrachtbevesting op waarin ik o.a. het coachingsprogramma, de regelmaat van contactmomenten, de doelen en de prijs vermeld.

4. Opstarten van het coachprogramma

Nu alles gepland en geregeld is, gaan we concreet aan de slag met coaching. 

5. Verankering

Ik zorg dat alles wat we besproken hebben, via opdrachten geleerd hebben en veranderd is, onderdeel wordt van jouw natuurlijke gedrag. Je kent je eigen rol, weet hoe je de hoofdrol kan pakken en bent in staat je leven meer te leiden volgens jouw script. 

6. Afsluiting

We ronden het coachingsprogramma af en bepalen wanneer je de periode na de coaching wilt evalueren en hoe jij je behaalde resultaten kunt behouden.

7. Evaluatie

Op het afgesproken moment neem ik contact met je op. We evalueren samen hoe het met je gaat, wat je bij is gebleven en of je nog altijd in staat bent om je hoofdrol te behouden, te leven volgens jouw script en nog steeds de regisseur in je leven bent. En wat je eventueel nog nodig hebt om dit in stand te houden of te verbeteren.

Ben jij introvert? Een aantal weetjes

4 manieren van introversie

 • Social: introverte mensen hebben over het algemeen minder behoefte aan sociale contacten.
 • Thinking: introverte mensen overdenken hun acties goed.
 • Anxious: introverte mensen zijn in sociale situaties vaak gespannen.
 • Restrained: introverte mensen denken eerst na voordat ze wat doen.

5 vooroordelen introverten:

 • zijn verlegen
 • willen geen gezelschap
 • zijn wantrouwig
 • zijn geen goede leiders of sprekers
 • nemen geen risico’s
 • introverten moeten ‘gewoon’ extraverter worden. Dan gaat alles makkelijker

Kwaliteiten introverten, o.a.

 • goed kunnen luisteren
 • goede focus
 • groot observatievermogen
 • doelgericht
 • groot voorstellingsvermogen
 • onderzoekend
 • goed verbanden kunnen leggen
 • doordachte beslissingen
 • scenariodenker

Over mij

Mijn hart ligt bij het begeleiden van introverte mensen die hulp willen bij het vinden van de hoofdrol in het extraverte script die de maatschappij hanteert. Ik vind het belangrijk dat jij je karakter invult volgens jouw eigen script, zorgt dat de ander de bijrol speelt en de regiseur bent van jouw leven.

Ik kijk naar jouw rol, het door jou gevolgde script en in welke situatie jij je bevindt. Aan diepgraven doe ik niet, als dat niet nodig is. Ik werk vanuit hoe jij alles invult in het leven, waar je nu tegenaan loopt en volgens wiens scripts jij leeft. Ik heb zelf een objectief karakter. Doordat ik analytisch en empathisch ben, begrijp ik vaak waar iemands gedrag en gedachten vandaan komen. Ik ben zelf ambivert, waardoor ik snap wat zowel introverte, als extraverte, mensen nodig hebben.

Jorkootch is er voor iedereen die gezien wil worden in de veerkrachtige hoofdrol die zij willen in het leven.

Ieder mens is uniek in zijn hoofdrol, scripts en hoe zij regie hebben in het leven.

 

Heb je een vraag? Laat het mij weten